1287

 

Jens Grand er (dom-)provst i Roskilde. Han er allerede nu på kant med kongemagten.

Byfoged Niels Hermann sælger sin mølle for 80 mark til Skt. Clara kloster.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle