1289

Da den gamle ærkebiskop i Lund, Jens Dros dør, og domkapitlet i Lund vælger domprovsten i Roskilde, Jens Grand. Grand er beslægtet med dem, der blev dømt for drabet på Erik Klipping. Og han er mindst lige så stridbar en kirkemand som Jacob Erlandsen. Grand havde som domprovst været i strid med Erik Klipping om, hvem der havde ret til at besætte kirkelige embeder.

 

Jens Grand afløses som provst i Roskilde af Andreas Jonsun. Jens Grand bliver ærkebisp

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle