1288

Køge - transithavn til den fladbundede Roskilde - får stadsrettigheder. Køge kan besejles af de hanseatiske kogger med stor lasteevne, som har meget svært ved at besejle den fladvandede Roskilde Fjord

  

Dekanen magister Rano dør. Vi ved ikke, hvem der afløser ham - eller om jobbet er ledigt. Næste dekan, Magnus tiltræder 1290.

Domprovst Jens Grand skænker sit arvegods i 11 sjællandske landsbyer til oprettelse af 6 nye kannikkestillinger i Roskilde, mod at han, så længe han levede, måtte besætte stillingerne (og dermed fik kirkefolk af hans linje ind i domkapitlet). En betingelse var også, at de "skulle residere", d.v.s. blive i Roskilde. Ikke noget med, at de som lønnet af kirken skulle arbejde gratis i kongens kancelli. Herefter er der 21 kannikker tilknyttet domkapitlet.

De seks præbender er Jens Grands samlede gave af 19/7  til kapitlet. Præbendet  havde mest gods i Volborg og Flakkebjerg  herreder. Den store gave kan ses som udtryk for hellig gavmildhed, men Grand kan også have foræret sin fædrenearv til en kirke, fordi han frygter, at kronen ellers vil konfiskere godset.

Skt. Magnus alter grundlægges. Alteret havde huse i Roskilde og gods i 4 herreder.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle