1291

Navnet Vindeboder nævnes, men stedet - og navnet - er meget ældre.

Vindeboder nævnes, da Kirstine Hvide, borgerske i Trelleborg i Skåne, giver fuldmagt til at skøde en gård i Vindebo til Clara kloster for 12 mark penge.

Ærkedegn Johannes Ade  dør. Han nåede kun at være i embedet et år. Yagrus Foot får embedet. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle