Ærkedegne

 

Domkapitlet             

Ærkedegnens embede

Ærkedegnens økonomi

                                                                             

Ærkedegne ved Domkirken:

- 1222

Homer kender vi kun fra et enkelt år og kun hans navn. Og hans dødsdag fra kirkens anniversarium 24. januar 1222.

- 1270

Petrus Ottheson / Peter Ottesen dør 11/11 1270.

1270 -1278

Jacob Nielsen (Skovgård) dør 22/11 1278.

1278 -1283

Jacobus Syoborus dør 17/10 1283. 

1283 - 1290

Johannes Krag 

1290 - 1291

Johannes Ade dør 26/5 1291.

1291 - 1301

Yagrus Foot dør 24/7 1301.

1301 - 1312

Thordo dør 6/3 1312

1312 - 1313

Peder Alexandersen Foot dør 24/7 1313.

1313 - 1336

Petrus Herba dør 5/4 1336.

1336 - 1349

Magister Henning Snubbe 

1349 - 1367

Hemming dør 9/12 1367.

1367 - 1368

Macharius Magnussen

Ca. 1368 - ca. 1391

Oluf Pedersen 

Ca. 1391 - ??

Peder Lykke

?? - 1405

Tuuo /Tue dør 26/3 1405.

1405 - 1416

Ukendt ærkedegn.

Ca. 1416 - 1420

Niels Lunge 

1420 - 1428

Niels Bille dør 26/4 1428.

1428 - 1434

Johannes Petri / Jens Pedersen dør 26/11 1434.

1434 - 1441

Jep Olsen

1441 - 1449

Oluf Mortensen Baden

 ?? 

 

1472 

Tetz Rosengård 

1484 - 1485

Jens Pedersen 

  ?? 

 

 1505 - 1534

 Jens Lauridsen

1534 - 1536

Anders Gyldenstjerne

 

Titulære ærkedegne: 

- 1556

Stig Eriksen Pors Roskildebispens skriver 1525

1570 - 1578

Niels Kaas

1578 - 1607

Jakob Vind til Grundet, kongens sekretær,  kannik i Roskilde 1571

1622 - 1629

Christoffer Urne

1629 - 1646

Just Høegh til Gjorslev

1646 - 1662

Jørgen Seefeld kapitlets sidste ærkedegn

Som det ses, forsvinder titlen ærkedegn ikke med reformationen, for præbendet bruges som belønning til lærde og embedsmænd, som her er kaldt "titulære ærkedegne".

Degne opført med dato og år for dødsfaldet er opført på kapitlets anniversarieliste.

 

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil finn@gaunaa.com gerne kontaktes.