1295

Erik Menved skænker jorden "kongshegnet" med Haraldsborg Mølle til Skt. Agnete kloster. Ca. 1400 er denne del af klosterets gods dog bortsolgt.

Erik Menved må indgå forlig med dem, der er dømt for drabet af hans far, Erik Klipping. Forliget er opkaldt efter det sted, det blev indgået, Hindsgavlforliget. En del af arven efter kongedøtrene Agnes og Jutta har andre tilranet sig, men ved forliget får klosteret godset i Brandelev, Bårse, Skippinge, Snesere og Hesselby (Skelskør) tilbageleveret.

Møllen ved Haraldsborg (Hasborg) nævnes hermed for første gang. Også denne mølle lå ved (udløbet af) det østlige vandløb.

 

Provst Andreas Jonsun dør. Ny i embedet bliver klerken Peder Saxesen. 

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle