1315

Cecilie, enke efter Jens Sjællandsfar, går i Agnete kloster og medbringer en gård i  Fensmark (Tybjerg herred). Hun er muligvis identisk med den Cecilie Herlugsdatter, som er klosterets først kendte priorinde. Hun lever så sent som 1343. Alle priorinder er adelige, og det er for øvrigt også alle de nonner, der kendes, så klosteret har været et sted, hvor adelen kunne anbringe døtre, der ikke blev gift.

Også Vigersted nævnes nu som en del af Skt. Agnete klosters arv efter prinsesse Agnes i følge Hindsgavlsforliget. Striden er dog ikke helt slut.

Kannikkeembedet som kantor oprettes af bisp Oluf 6/9. Det fik tillagt gods i 2 herreder med hovedvægt på Bjergsø i Flakkebjerg herred. Samtidig får cantoriet (som er embedets latinske navn) patronatsret over Vallekilde Kirke i Odsherred. Første kantor med dignitar-rang er Jens af Slagelse.

Embedet succentor, hjælpekantor, oprettes samtidig. Det kommer til at eje gods i 4 herreder med hovedvægt på Vindinge i Tune herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle