1277             Borgervåbenskjolde
Gyncekeslægten

Gyncekeslægten førte et våbenskjold som borgere i Roskilde, men den var også en lavadelsslægt.

Våbenet her tilhører Trued Romildsen, og han var "kun" borger i Roskilde. Det er faktisk det ældste borgerlige sejl, som kendes på et dokument fra 1277. Farverne kendes ikke, men våbnet viser en sparre ledsaget af 3 ibsskaller.

Der kendes fra 1300-tallets Roskilde 17 borgerlige våbenmærker. Som våbnet på billedet her er de ikke til at skelne fra adelige våbner. Fra omkring 1340 går borgerne over til at føre bomærker, og de kendes også fra segl. Hvor et våben er et slægtsmærke, er et bomærke et personligt mærke, ofte meget enkelt, måske kun nogle bogstaver. Der kendes fra 1300-tallet 25 bomærker fra Roskilde (fra segl). De mange segl (lig med mange vidner) er et udtryk for, at byfogedens ord ikke længere er lov, når det gælder ejendomsforhold. Så skal der vidner på, og derfor optræder borgerne mere og mere i dokumenterne. Dette igen gav god omsætning for seglgravørerne (der også havde leverancer til kirken, så det var et godt håndværk i Roskilde).