1302

 

Provst i Roskilde har i nogen tid været  Peder Saxesen.

    

Skt. Clara Kloster brænder - og genopføres af tegl. Arbejdet udføres af Claus Teglbrænder, og kontrakten mellem ham og nonnerne bevidnes af domprovst Peter Saxesen, byfogeden Bent Esbernsen  og møntmester Johannes Franz. Kontrakten gav siden anledning til meget vrøvl.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle