Fogeder i middelalderen

Kendte fogeder i Roskilde i middelalderen:

År Navn Kendt for
1287 Niels Hermann Nævnes, fordi han sælger møller og gods til Clara Kloster.
1302 Bent Esbernsen Han er vidne i en aftale mellem Clara Kloster og en bygherre om genopførelse af klosteret efter en ildebrand.
1390-1400 Bent Clausen Bille Han var af slægten Mule og bliver også borgmester (1400).

1415 Jens Clemensen Bevidner, at Jens Joensen skøder gård i Skt. Hans sogn til Niels Olufsen.
1421 Peder Mortensen Han bevidnede 1421, at nabogrunden til Vor Frue Kirke var tildelt Sorø Kloster helt tilbage i 1290.
1429 Tue Porse Han bevidnede 1429, at Niels Olufsen solgte sin gård i Skt. Hans sogn til Esrum Kloster.
1468 Oluf Jepsen Han besegler sammen med rådmænd og andre et skøde skænket til et alter i domkirken. Han nævnes 1491 som borgmester.
1481  Henning Jensen Han bekræfter 1481sammen med borgmester Jens Kruse et skøde for en kannik. 
1491 Henning Jepsen Han godkender 1491sammen med borgmester Jens Kruse smedenes lavsskrå. 
1496 Hans Poulsen Optræder som byfoged og rådmand og bevidner en overdragelse af en residens til et alter i Roskilde.
 

Fogeden i middelalderen

Fogeder efter reformationen

Listen her er, som det fremgår, ikke komplet, og måske kan den ikke blive det. Men ved du noget, jeg ikke ved, vil webmaster gerne kontaktes.