1340

Biskop Jens Nyborg overdrager København til kong Valdemar (Atterdag). Det sker under en bølge af offervillighed på Sjælland for at give kongen midler til at genrejse/frikøbe/erobre landet tilbage efter at det har været pantsat til de holstenske grever. Kongen pantsætter København for at kunne frikøbe den vigtigere by Kalundborg.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle