1416

  

Biskop Peder Jensen Lodehat dør. 

Ærkedegn Peder Lykke bliver ærkebiskop i Lund. Ny ærkedegn bliver Niels Lunge.

Kong Erik af Pommern benytter sig af den magtfulde biskops død til at tage København fra biskopperne. Alligevel bliver Jens Andersen Lodehat hans kansler.

Kong Erik ombygger træborgen på Haraldsborg til et stenhus af tegl (Harritsborg).

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle