1365

Valdemars (Atterdags) justitiarius (den vigtigste embedsmand ved kongens retterting) Esbern Nielsen (Bille) aftaler med sin svigermoder Katrine, enke efter Gynceke Klausen, at hun og hendes senere mand kunne blive boende i en gård, han købte af dem. En del af aftalen ved handelen er ud over gratis logi også et årligt underhold af madvarer og brændsel. Aftalen giver et godt billede af, hvad en rig borgerfamilie skulle have af vådt og tørt for at forsørge sig et år.

Skt. Lucius' alter ejede gods i Volborg herred og boder i København.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle