1368

Bisp Henrik dør og Niels Jespersen Ulfeldt - der siden bliver kansler for kong Valdemar (Atterdag) - bliver biskop.

Hanseforbundets hær erobrer København. Og derpå de øvrige kongelige borge ved Øresund: Helsingør, Skanør, Falsterbo, Stege. Kong Valdemar drager til Tyskland for at finde forbundsfælder. 

Roskildes ærkedegn Macharius Magnussen dør. To år før var han bleven valgt til rektor for Pariser-universitetet og endte altså som indehaver af ærkedegneværdigheden i kapitlet i Roskilde. Han var også kannik i Lund. Ny ærkedegn bliver Oluf Pedersen.

Kantor Oluf Jensen dør, og ny kantor bliver Albertus Brunsten.

Skt. Knuds gildes alter nævnes. Skt. Knuds gildes alter var jordløst Gildet afholdt af sine egne indtægter alle udgifter.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle