Haraldsborg/Harritsborg
Haraldsborg
Kronborg

                                                

Erik af Pommerns stenborg på Haraldsborg har vi ingen spor af. Men kong Erik byggede en anden borg, Krogen (eller Ørekrog), hvis mure delvis er bygget ind i det nuværende Kronborg i Helsingør (se væggen herunder), og billedet ovenover viser en model af Krogen. Der er en tyk, kvadratisk ringmur ca. 80 m på hver led hele vejen rundt, og alle bygninger er bygget op ad muren. Adgangen til borggården var omtrent på den nuværende slotsports plads gennem et fremspringende porttårn. Op mod ringmurens inderside lå forskellige bygninger, hvoraf de vigtigste var tre store stenhuse, der delvis indgår i de nuværende bygningers indermure. I sydvesthjørnet lå den overhvælvede "store Sal". I nordøsthjørnet »Kongens Kammer« og i sydøsthjørnet endnu et stenhus. Ved hvert hus var i det frie hjørne mod ringmuren et firkantet trappetårn rned en muret vindeltrappe, der gav adgang til de øvre stokværk og vægtergangen. Haraldsborg har ikke Krogens størrelse, men stilen kan have været den samme.

Christian Ill iværksatte kort for sin død en ombygning af Krogen, hvis befæstning, siden fremkomsten af kraftigere kanonskyts, ikke længere var tidssvarende. Kongen rådførte sig herom med den 1558 fra Sachsen indkaldte bygmester Hans von Diskow, der foreslog at anlægge moderne bastioner ved den middelalderlige borgs to hjørner. En mod byen og en mod søen, og 1558-59 arbejdedes herpå under ledelse af arkitekten Hercules von Oberberg. Efter Christian IlI's død udarbejdede Diskow en plan til en fuldstændig om- og udbygning af Krogen i renæssancestil, der dog ikke blev fulgt, og under krigen 1563-70 lå alt arbejde stille. Men lige efter krigen begyndte man at bygge, og resultatet var Kronborg.

Borgen var bygget af munkesten på et kampestensfundament, der endnu findes bevaret i det nuværende slots ydermure.