1416           Haraldsborg/Harritsborg
Haraldsborgs fortid
Lensmænd på Harritsborg

Kongelige len

Ørekrog

Erik af Pommerns stenborg (af tegl) på Haraldsborg/Harritsborg var mere end et tårn, for borgen fik lensmand og erstattede kongsgården inde i byen. Borgen var betydningsfuld nok til, at den indgik i dronning Dorotheas livgeding (den godsmængde, hun som dronning fik overladt til sig selv, og som hun kunne leve af, hvis manden faldt bort. For Dorothea faldt manden bort to gange, og til slut var hun enke i 14 år, så hun havde brug for et givtigt livgeding).

Borgbanken på Haraldsborg er aldrig blevet ordentlig udgravet, så vi aner ikke, hvordan borgen kan have set ud. Tegningen her har 2 forlæg: Den næsten samtidige bispeborg Gjorslev og Krogen Slot i Helsingør, som kong Erik også byggede. Det var det, der siden blev udvidet til Kronborg Slot.

Borgen (på det tidspunkt pantsat til Roskildebispen) brændes af grev Christoffer under Grevens Fejde og bliver ikke genopført.

Efter reformationen blev Roskilde fadeburslen og Bispegårdslen forenet med Harritsborg til Roskildegårds Len.