Rådhuskvarteret
Rådhus

Model af gaden

                                                 

Karréen på Algade omkring rådhuset, hvor flere rige borgere/købmænd boede i middelalderen. De viste huse har man hørt om spor fra. De orangefarvede er direkte udgravet arkæologisk. Bebyggelsen er også nogenlunde velbeskrevet i kilderne, fordi husene blev handlet meget og til så store priser, at der skulle skrives skøder. Desværre brændte byens arkiv i 1731, men da en stor del af grundene i området her var ejet af domkirkens mange aldre, er der bevaret afskrifter og oversigter i domkapitlets arkiv. Og det er delvis bevaret. Ejerforholdene var lidt underlige, for grundene blev altså ejet af forskellige altre. Disse kunne også eje husene på grunden, men det almindelige var, at en borger lejede grunden, byggede på den, udbyggede på egen regning, betalte en årlig afgift til alteret, men ellers frit kunne handle husene videre, dog således, at alteret/grundejeren havde forkøbsret hver gang. Ejerforholdene så således ud:

Ud fra oplysningerne i de bevarede dokumenter er husene forsøgt tegnet sådan her:

Senere udvikling i området