1731

Det brænder på Maglekilde Mølle 8/4. Ejeren af møllen mener, at branden er påsat. Et par dage efter brænder det ikke så langt derfra. Der bygges i stedet for møllen en fabrik, der producerer papir og desuden bygges et væveri og spinderi, “Maglekilde Tøj- og Raskmageri”.

3 voldsomme storbrande på 3 dage hærger byen senere i april. Hele nordsiden af Algade hen til Jomfruklosteret, i alt 44 gårde, forsvinder.

Det gamle middelalderrådhus med byens arkiv på Algade / Skt. Olsgade brænder ned.

Ilden var også ved at ramme Roskildegård, bispegården. Det undgik man ved at rive længer på købmandsgårdene i Bispegårdsstræde ned.

Også sydsiden af Algade brænder, og branden slår ned i sidegaderne, herunder Hersegade. Ved den store brand forsvinder Vor Frue Stræde og Lille Allehelgensstræde.

Soldaterne fra Grenadierkorpset hjælper til ved brandslukningen.
I Algade brænder de huse mod syd, der ligger nærmest torvet ikke. Domapoteket (Algade 8) bliver reddet, selv om det ligger lige over for det brændte rådhus.

Nabohuset Den Gamle Bagergård (Algade 6) bliver slemt skadet men genopbygges i sin nuværende skikkelse lige efter branden.

Det énetages hus på hjørnet af Skt. Pedersstræde og Algade (Algade 21) er et typisk hus fra efter ildebranden 1731. Det blev opført som vagt- og sprøjtehus, altså brandstation.

Gæstgivergården Printzen brænder. Den genopbygges på ny af ejeren madam Berg.
På det modsatte hjørne af Algade og Rosenhavestræde brænder brødrene Langes ejendomme. Også de genopbygges, og her kender vi skadesopgørelsen og den nye vurdering.

Også borgmester Niels Lunde, der ydermere var stiftsskriver i Sjælland og forvalter over Roskilde domkirke, led store tab. Han mistede to gårde og en våning på i alt 124 fag, hvilket blev vurderet til 2800 rdl.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle