1403

Skt. Agnete Kloster får et søsterkloster, da man med nonner fra Roskilde og efter Skt. Agnetes klosterregler opretter et nyt nonnekloster på Gavnø syd for Næstved.

Det sidste brev udstedes på Kongsgården i Roskilde. Kort tid efter er kongerne nok holdt op med at bruge den. De havde Haraldsborg i nærheden. Stedet forfalder og ender som losseplads.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle