1443

Domkirken brænder. Vinduer, tårne og blytag falder ned. En stor del af byen brænder også. Den store ulykke kan være grund til, at man senere får et alter i kirken for en helgen, der virker mod ildebrande. Hvis kapitlet oprindeligt har haft et andet mødehus, end det nuværende Kapitelhus, er det nok et af de steder, der brændte.

Oluf Mortensens våbenhus på Domkirken med Skt. Lucius bygges. Oluf Mortensen er kirkens domprovst på dette tidspunkt, men bygger meget gennem årene. Det er ham, der genopbygger kirken efter branden - og bygger mere til.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle