1445

Kong Christoffer af Bayern ægter Dorothea af Brandenburg og skænker hende i morgengave "Harritsborg med al dens tillæg og rettigheder udi Roskilde". På borgen sad der en kongelig høvedsmand.

  

Oluf Mortensens opfører det sydvestre våbenhus på Domkirken (gavlen blev nedrevet 1672).

       

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle