1452

Biskop Oluf Daa opfordrer alle til at tage vel imod almissesamlere, der samler ind til genopbygningen af Skt. Agnete kloster. 

Apostlenes alter, som ejede 4 gårde i Roskilde, men ellers var beskedent, grundlægges.

 

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle