1448                Oluf Daa
Joachim Daa
Andre af slægten

Provster

Oversigt over biskopper

Slægtens stamtavle

Oluf Daa blev biskop 1448. Før da var han kirkens domprovst

Mere om Oluf Daa fra Dansk Biografisk Leksikon (1887 - 1905). "Biskop i Roskilde, Søn af Hr. Henrik D. og Helle Engelbrechtsdatter Bydelsbach, studerede som Kannik i Roskilde 1423 i Rostock. 1439 var han Provst i Roskilde, og efter Biskop Jens Pedersens Død 1448 valgtes han til dennes Efterfølger paa Roskilde Bispestol. Hans Navn er knyttet til det af ham 1452 i Domkirken stiftede 12 Apostles Alter, til hvilket han skjænkede betydeligt Gods. Som Medlem af Rigsraadet deltog han i Mødet i Halmstad 1450, men har for øvrigt ikke taget virksom Del i det offentlige Liv; han var sandsynligvis allerede en ældre Mand, da han overtog Styrelsen af Roskilde Stift. Han døde 13. Febr. 1461 og blev begravet i Domkirkens Midterskib."

Slægten Daa's våben er skrådelt med rødt tindet murværk på blå baggrund. På hjelmen ses to vesselhorn delt i farverne blå og rød. Fjerene er påfuglefjer.