1455

Kristian I. forærer Bo Mathisen, som er alterpræst i Domkirken den grund, hvor kongsgården tidligere har ligget. Bo opfører her en bolig til sig selv og nogle udlejlingsboder.

 

Kristian I. bestemmer, at hvis byfogeden er fraværende fra byen, så må borgmester og byråd godt på egen hånd skride ind over for forseelser.

Kristian I. forbyder alle, der kommer sejlende ind i Isefjorden, at holde marked "før de kommer op for vore købstæder Roskilde og Holbæk". Kongen har ikke kun villet hjælpe byerne, der led under, at verdenshandelen gled fra dem. Han var først og fremmest interesseret i, at handelen foregik de steder, hvor hans fogeder kunne opkræve toldindtægter, altså i købstæderne.

Forrige år    Næste     Kort  Register  Tidstavle