1461

Biskop Oluf Daa dør og den store tilbygger, Oluf Mortensen (Baden) bliver ny biskop. Han har været kansler for Christoffer af Bayern og i mange år kannik ved Domkirken. Han var borgerlig af fødsel, hvilket førhen havde været nærmest utænkeligt for en biskop. I sit sidste embede før bispeudnævnelsen var han domprovst. Hans efterfølger i dette embede kendes ikke.  

  

Bispestolen overtager godset Skullerup i Kisserup sogn.

Øde Hastrup i Vor Frue sogn nævnes for første gang som Hadstrop.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle