1473

Jens Kruse og hustruen Wolborg overtager lejekontrakten på den store gård Algade 5, som Wolborgs far Peder Jepsen i 1437 havde lejet jorden til af Trinitatis Alter i domkirken.

  Forrige år     Næste     Kort  Register   Tidstavle