1475

Dronning Dorothea låner ærkedegnens bolig sydvest for domkirken, så hun har et sted at være, når hun ofte er i Roskilde. Stedet ligger tæt på Hellig Trekongers Kapel, som hun og kongen er ved at indrette (og hvor de begge med tiden bliver begravet). Hun bygger, da hun bliver enke, et nyt hus på hjørnet af Algade og Pederstræde, som hun flytter hen i. Her bor hun og her dør hun efter at have været enke i 14 år. Den underlige beklædning, hun har på billedet er netop tegn på, at hun er enke.

Algade 8 ejes nu af domkapitlet. Det sælger stenhuset og et andet grundmuret hus på grunden til  kannik i Roskilde Peter Reberg.

Tre mænd fra Roskilde anklager to brødre for tyveri af et par stude. Det ene med, at den ene bror når at blive hængt, før kongens retterting griber ind og siger, det vil se på beviserne. Derfor dømmes i stedet herredsfoged, domsmænd ved Sømme Herreds Ting samt anklagere og bøddel.

Didrik Friis er stadig forstander for Agnete Kloster. Benedicta Nicolai (Nielsdatter) bliver priorinde.

Skt. Birgitte Kapels præbende oprettes. Kannikkedømmet er knyttet til Skt. Birgitte Kapel, som også havde egne midler til en vikar. Giveren er biskop Oluf Mortensen. Det havde oprindeligt mest gods i Lynge herred, men endte med mange gårde i Tybjerg herred.

Kantor er nu Odde Hansen. Han kan have været det et stykke tid. Og kort tid herefter hører vi om en ny kantor.

Forrige år     Næste     Kort  Register   Tidstavle