1478

Kong Christian slår en studehandel af med bisp og domkapitel: Duebrødre hospital bliver et præbende, og den kannik, som får det, skal så underholde de (kun 4!) fattige og syge i hospitalet samt de skoledisciple, hospitalet har på kost. Kannikkens titel bliver forstander, og det er kongen, som skal udnævne ham. Alt andet lige går dette ud over de fattige, men kongen får en billig embedsmand.

 Peder Reberg er kantor. Han kan godt være tiltrådt nogle år tidligere, men ikke før 1475.

  Forrige år     Næste     Kort    Register    Tidstavle