1481

Borgmester Jens Kruse og fogeden Henning Jensen bekræfter et skøde, der viser, at kannikken Peter Reberg har købt endnu en ødegård i Skt. Ibs sogn.

Forrige år     Næste     Kort    Register    Tidstavle