1615                Vognmænd
Transportsystemet
Hovedveje på Sjælland
Antal transporter fra Roskilde

Transporttaksterne, som de var 1603. Priserne er i skilling (der gik 16 skilling på 1 mark (og 4 mark på en sletdaler)). Det er tydeligt, at prisen står i forhold til afstanden. Rejser til København og Ringsted (4 mil begge veje) kostede 16 skilling/1 mark, Køge/Lidemark (med skift til Vordingborg osv.) kunne klares for 12 skilling, mens man kom til Øm eller Marbjerg for 4 skilling. Prisen var pr. vogn.

Byskriveren gjorde rejserne op en gang om ugen - mest torsdag eller fredag - og det må være foregået på den måde, at vognmændene er kommet på rådhuset og har forlangt deres betaling for ugens arbejde. Der var et nogenlunde lige stort arbejde uge for uge, sommer og vinter (bortset fra januar, som var en stille måned). Dog lå det hele stille i helligperioderne, jul og påske.

I 1615 steg taksterne. Nu skulle der være faste priser pr. mil og forskel på sommer- og vinterpriser. 16 skilling om sommeren, 24 skilling om vinteren, som gik fra Mortensdag til påske. Det ligner en kraftig pristigning i forhold til kortets takster fra 1603. Men taksterne på kortet er kun den halve pris, nemlig statens tilskud til vognmændene. Så er stigningen ikke så stor. Men at den trods alt er der, er et udtryk for, at der i disse år var en voldsom inflation. Den fortsatte ind i de mange krigsår, der fulgte. I alt fald steg byfogdens udgifter til vognleje meget voldsomt hen over århundredets midte.