1603

Anders Lauritsen er foged i Roskilde. Der er ikke bevaret gamle retsprotokoller fra Roskilde (de brændte med det gamle rådhus i 1735), men i fogedens regnskaber kan man se de bøder (kaldet "sagefald"), han har inkasseret (kongen fik halvdelen af alle bøder, byen resten) og dermed nogle af de sager, der har været ført ved retten. Dette år er der en lejermålssag, d.v.s. en sag om samleje mellem personer, der ikke er gift. En skomagersvend skulle bøde 6 mark som "jomfrukrænker". Ellers er det tydeligt, at der er langt flere voldssager, end der er lejermålssager. 

Der er atter en omfattende ildebrand i Roskilde. Byens nedtur skyldes ikke kun bispestolens undergang og Københavns nærhed, men også de mange ildebrande. Denne gang brænder byfogedens hus og andre huse og ejendomme, han ejede i byen. Kongen gav ham herefter frihed for at svare grundskyld svarende til 13½ mark pr. år.

Fogedens årsregnskab til rentekammeret viser, at der stadig kommer udenlandske købmænd til Roskilde for at handle på de årlige markeder.

Fogeden Anders Lauritsen afleverer regnskab for "vognleje" til rentekammeret. Heraf fremgår, hvilke vognmænd i Roskilde, der har haft hvilke transporter i årets løb, og hvor mange transporter, der er i alt på et år. Regnskaberne for statens tilskud til offentlig kørsel er bevaret frem til 1620.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle