1500

Biskop Niels Skave dør og bliver begravet i Domkirken.

Endnu en af kong Hans´ kanslere, Johan Jespersen Ravensberg, afløser Niels Skave på bispestolen. Johan Jepsen Ravensberg måtte være kongens kansler i hele 15 år, før han opnåede at blive biskop. Men så blev han altså også biskop i selveste det rige Roskilde. Som meget ung blev han gift i Köln med en prostitueret, hvilket hans far dog sørgede for at få kendt ugyldigt.

Tårnet på Skt. Laurentii Kirke (i dag rådhustårnet) bygges. Der er blevet bygget på en katolsk kirke i Roskilde i Luthers virketid. Endda et fornemt byggeri.

Skibet i Skt. Jørgensbjerg Kirke udstyres med hvælvinger.

Alterkalken i Vindinge er fra denne tid.

Forholdene i Skt. Agnes Kloster er så utålelige, at nonner flygter til Vor Frue Kloster.

Danmarks store eksportartikel i disse år var stude, kastrerede tyre, som blev brugt i madlavningen i Nordtyskland og Nederlandene. Nogle stude sejledes til Tyskland, men langt de fleste kom derned ad landevejen og dermed fra Jylland. I Østdanmark havde studeeksporten hidtil ikke betydet meget, men fra nu af begyndte man at udføre levende stude fra Skåne og Sjælland.

Forrige år    Næste     Kort     Register    Tidstavle