1510

  

Sidst kendte i embedet som domprovst efter Hans Claussen er Erik Walkendorf, som dette år bliver norsk ærkebisp i Nidaros/Trondhjem. Hvem der derefter er provst i Roskilde vides ikke. 

Mads Eriksen (Bølle) ophører med at være forstander for Skt. Agnete kloster. Hans afløser er kannik i Roskilde Morten Henriksen Dresselberg. Birgitte Oxesdatter er stadig priorinde

Bisp Johannes udsteder et forbud mod, at nogen forgriber sig på Skt. Clara kloster. Sådan en udstedelse er tegn på krise.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle