Provst Hans Claussen

Provstedømmets økonomi

Provster

Kanslere

Hans Claussen var kong Hans kansler. Han var provst i Roskilde, da han 1493 blev sendt på diplomatisk rejse til Moskva for at lave en traktat med russerne vendt mod Sverige i kongens kamp for at genvinde den svenske krone. Han havde inden han fik embede taget en doktorgrad.