1538

Reformatoren Hans Tausen bliver kannik i Roskilde. Hans opgave var at sætte de halvkatolske kannikker ind i den nye tro. 

Hans Barckeleder er kongens foged i Roskilde. Han køber Dronningegården i Algade af kronen.

Det kniber med at få vedligeholdt domkirken, så Christian III formaner domkapitlet om, at det skal sørge for at vedligeholde bygningen, "så at den ej skal med nogen uskikkelig bygning forstyrres og forvandles". De gode verdslige kannikker betragter deres indtægter som løn til dem selv, ikke som noget, der også skal bruges på den kirke, hvis indtægter de får deres løn fra.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle