1556

Domkapitlet får forbud mod visse spor af katolicisme i klædedragt og sædvaner. Dets medlemmer var fortsat med at bære røckelinen (den hvide præstekappe) og korkåben. Det er den verdslige domprovst, kongens tyske kansler (den danske kansler var Johan Friis) Andreas Barby, der sørger for, at disse katolske spor bliver fjernet.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle