1557

Hans Barnekow  afløses af rigsadmiral Herluf Trolle som lensmandRoskildegård. Samme år udsender rentekammeret, som fører tilsyn med de kongelige len en ny lensinstruks.

Gotskalk Wedzel ophører med at være forstander på Duebrødre Hospital. Domkapitlet vælger kannikken Hans Henriksen som ny forstander. Han får pligt til at bo i Duebrødre. Han og lensmanden Herluf Trolle laver en besigtigelse af det gamle kloster, og den er ikke opmuntrende.

Oluf Skriver er kongens foged i Roskilde. Borgmesteren hedder Henning.

Niels Friis afløses som kantor af Oluf Ovesen.

Sortebrødre Kloster (på hvis grund Det adelige Jomfrukloster ligger i dag) nedrives. Stenene anvendes til bygningen af herregårdene Selsø og Åstrup. Og nogle blev gemt til at opføre herregården Sortebrødregård. Nedbrydningen tager mange år.

Byen er nu skrumpet ind til kun at omfatte sine hovedgader.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle