1572

Bjørn Andersen afløses som lensmandRoskildegård kortvarigt af Lauge Beck.

Universitetet sælger 400.000 mursten fra Clara kloster til Jacob Ulfeldt for 5 daler pr. 1000 sten. Ulfeldt brugte stenene til at opføre en ny hovedgård på sit gods Bavelse.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle