1571

Skt. Agnete klosters forstander, Børge Trolle, dør. Klosteret nedlægges nu helt, og godset udstykkes til diverse kongelige len: Tryggevælde (lensmand Ejler Grubbe), Kalundborg (lensmand Peder Bille), Jungshoved (lensmand Peder Oxe) og Roskildegård (lensmand Bjørn Andersen). Opsplitningen af godset rammer Roskilde, for nu kommer afgifterne ikke længere her til byen, men handles andre steder. Der er derfor efterhånden kun én købmand tilbage i Roskilde, så lille er handelen blevet.

Præbendet Værløse gives til universitetets andenprofessor i teologi, og på denne måde kommer en gård i Veddelev, der hørte til præbendet, til at høre under universitetet.

Mogens Godske dør og hans enke Karen Ottesdatter Blome bliver siddende på Sortebrødregård og anlægger en have på grunden.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle