1579

Lensmanden på Roskildegård, Lave Beck, får kongens tilladelse til at borttage 4000 mursten fra Skt. Agnes Klosters bygninger. Hele klostret rives ned.

Kongen befaler påny, at Gråbrødre sognekirke p.gr.a dens dårlige tilstand skal rives ned. 

Christian III's lig flyttes fra Gråbrødre Kirke i Odense til Hellig Trekongers Kapel i Roskilde. Sønnen Frederik II har ladet et fornemt mausoleum opføre til sin far lavet af Cornelis Floris fra Antwerpen.

Niels Hemmingsen, der var bondesøn fra Lolland, var kannik i Roskilde og professor i teologi ved universitetet i København. Han bliver af kongen (presset af udenlandske fyrster) forvist til at residere i Roskilde, fordi han i sin lære om nadveren ikke fulgte Luther, men snarere en anden reformator, Calvin.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle