1593

En engelsk turist i Danmark Fynes Moryson rejste fra København til Roskilde "kaldt efter kongens Kilde" og beretter, at han rejste de fire mil på fire timer "gennem et vildt og bakket Landskab" (!?) og returnerede næste dag. Han fortæller: "Jeg og en Rejsefælle betalte tyve Skilling lybsk for vor Vogn... Roskilde har en Biskop (!?), og skønt den ikke har Volde, har den Bynavn, men den fortjener kun at regnes mellem smukke og behagelige Landsbyer.... Her betalte jeg 7 Skilling danske for min Aftensmad".  Videre fortæller han: »Jeg så ingen kroer i København, Helsingør eller Roskilde, men enkelte har bevilling til at holde åben bod til vinsalg, hvor det fælles bord altid er dækket med en dug. Rejsende må skaffe sig kost og logi hos en borger og i deres huse vil de finde honnet væsen, samt rene senge og lagener".

Det er stadig et problem, at der ikke er kroer eller herberger i Roskilde, hvor så mange rejsende fra nord til syd og fra København mod vest skal igennem.

Fynes Moryson skriver også om de vognmænd fra Helsingør og Roskilde, han fandt i København. De har stalde ved endestationen i København, hvor de kan overnatte efter en transport. Men er der ikke returkunder næste dag, kører de hjem med tomme vogne.

Helligåndshusets gamle bygninger i Skomagergade rives ned.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle