1594

Niels Kås, som har titlen ærkedegn i Roskilde, og som er leder af den rigsrådsregering, som har formynderskabet, mens Christian IV er mindreårig, dør. Det siges, at han på dødslejet gav den unge konge nøglerne til rigets kostbarheder, så han fra da af kunne regere selv.

Lensmanden får ordre om, at alle huse - bortset fra ladegården - på Bistrup skal rives ned, og at materialerne skal bruges på at reparere Roskildegård, der er i stærkt forfald.

Frederik II, der døde 1588,  er bisat i Domkirken. Nu står det fornemme mausoleum over graven færdigt i Hellig Trekongers Kapel. Der afholdes en højtidelighed i kapellet, hvor regeringen anklages af den menige adel, bl.a. over dens lenspolitik.

I et kongebrev  klages der over den ”uskikkelighed og uflid”, som gik i svang i skoleverdenen mange steder, og bisperne fik befaling til at eksaminere både skolemestre, hørere og disciple på deres visitatser og fjerne de uduelige.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle