1601

For tyveri af værdier over ½ mark var der i følge Jyske Lov fra 1248 dødsstraf. Denne regel havde bredt sig til Sjælland, men hvor ½ mark i 1248 havde været et anseligt beløb, var det nu, hvad der i vore dage svarer til en tier! Man dømte altså mænd til døden ved "galge og gren, til høj og hedensk jord" og kvinder til at blive begravet levende med en balje over hovedet på retterstedet for småpenge, og regeringen erkendte nu, at det var spild af menneskeliv. Den besluttede derfor, at tyveridømte på kronens godser ikke skulle henrettes, men sendes til København, hvor mænd enten blev galejslaver eller blev lagt i jern for at arbejde på flådens værft på Bremerholm. Kvinder blev sat i spindehuset, hvor de måtte slide for føden.

Der udbryder pest i København og Aalborg, og en fjerdedel af befolkningen i begge byer dør. Mange (mere velhavende) indbyggere flygter fra København, og en del slår sig ned i Roskilde, der ikke rammes. Pest er en fællesbetegnelse for smitsomme epidemier, som skyldtes den elendige hygiejniske forhold, især i de fattiges usunde boder og våninger. Man kunne forebygge pest ved at sprede bebyggelsen ud, men det var umuligt i fuldt udbyggede fæstningsbyer som København, hvor der ikke fandtes ledige byggegrunde. Dem var der til gengæld masser af i det halvtomme Roskilde, så her var faren mindre. Til de uhygiejniske tilstande hørte, at man stadig smed affald på gaderne. Nok blev det værste ryddet op af løsgående svin og herreløse hunde, og rakkeren kørte af og til møget uden for byen, men det lå her længe nok til, at en smitsom sygdom og bakterieproduktion havde gode vilkår.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle