1608

De danske bisper henvendte sig til  kongen om degnenes og latinskolernes undervisning. Der klages over mangelfuld katekismekundskab hos mange voksne, og over at skolerne er ved at komme i forfald. Bisperne angiver som grund, at lærerne er for dårligt lønnede, og der er ikke på passende måde sørget for forsørgelse af ældre skolemænd.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle