1604

Der kom stadig en del udenlandske købmænd til byen. De solgte stof og udstyr til klæder og mange af dem købte heste. Det var mest til det årlige påskemarked, at der kom mange fremmede til byen.

Regeringen gennemførte en skolereform, som havde til hensigt at højne undervisningen i de danske latinskoler og skabe større ensartethed. For at blive rektor ved en af de syv store kapitelskoler (hvoraf Roskildes var den ene) skulle man herefter være magister eller filosofisk kandidat, og såvel skolemestrene i de små skoler som ”hørerne” i de store skulle være ”baccalaurer”.

Set i forhold til byens størrelse, er der mange voldssager. Hans Pedersen Skomager slår sin stedsøn i hovedet med en økse, hvilket udløser en bøde på 18 mark. Jens Smed i bispegården slår Poul Smed (det koster 6 mark). En maler slår Jørgen Snarres kvinde for munden, hvilket koster 3 mark. O.s.v.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle