1617

Mogens Pachs afløser som lensmandRoskildegård  Holger Rosenkrantz til Glimminge i Skåne.

Der udsendes forbud i mod, at herredsfogederne slår sig ned i købstæderne. Den gamle offentlige og mundtlige retsorden skal bevares. I byerne trænger skriftlighed og dermed prokuratorer (sagførere) sig på, fordi tingene er ved at blive indviklede.

Lovreglerne fra 1610 vedrørende folk, der bedriver hor/ægteskabsbrud, mildnes ved en forordning 12/10. Frem over skal de dømmes til at stå frem for hele menigheden i kirken og skrifte deres synd ("åbenbar skrifte"). Og så skal de betale bøde, manden 12 rigsdaler (før var den dog kun 6 mark, så her er der en skærpelse), kvinden 6. Hvis de nægtede at betale, blev noget af det, de ejede, konfiskeret. Og hvis de ikke ejede noget, kom de i fængsel og blev "straffet på kroppen". Hvis de gifter sig, slipper de for bøden. Hvis synden derimod gentager sig, bliver mandens formue konfiskeret, og kvinden skal kagstryges (piskes offentligt ved byens pæl, som stod midt på torvet). Denne regel gælder også prostituerede. De skal efter kagstrygningen udvises af byen. Hvis der i et ægteskab fødes et barn, inden parret har været gift i 9 måneder, skal forældrene også stå åbenbar skrifte.

     

Dåbsfadet til døbefonten i Svogerslev Kirke anskaffes.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle