1619

Lorentz van Steenwinkel dør, og broderen Hans van Steenwinkel fortsætter kapelbyggeriet.

Der udkommer en forordning om købstædernes styrelse. I hver by skal to af de rigeste købmænd udnævnes til overformyndere, som under lensmandens tilsyn skal holde øje med, hvordan umyndiges midler forvaltes, ja, med ungdommen i det hele taget.

Magistraten skal frem over udpeges af kongen, og også håndværkere skulle kunne komme ind i magistraten/bystyret. Embederne som borgmester, rådmand, kæmner skulle rotere hvert år, så ingen groede fast i stolene. Og der kommer større krav til aflæggelse af regnskab. Det hele var et forsøg på at komme de magtkliker til livs, som sad og bestemte det hele i landets småbyer. Problemet ved magtklikerne var bare, at dem, der havde indflydelse, var dem, der havde penge. Og pengene kunne man ikke tage fra de ledende kredse.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle