1621

Forbuddet mod lavene har ikke været en succes. Så de tillades igen. Der rejser sig dog et krav om en bedre lærlingeuddannelse, så at man kan få bedre danske håndværkere.

Anatomen og lægen Caspar Bartholin bliver teologiprofessor og opholder sig tillige i Roskilde, hvor han er kannik.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle