1626

Et bryggerlav tillades i Roskilde, hvor vandet er bedre end i andre byer. Lensmanden og borgmestre og råd i Roskilde skulle sørge for, at det bedste kildevand blev brugt til brygningen. De skulle også have tilsyn med, at bryggergårdene var forsynede med gode bryggerser og redskaber. Der var temmelig mange medlemmer af bryggerlavet.

Rentekammeret i København erkender, at en by som Roskilde, der ligger, hvor den ligger på Sjælland, skal betale urimeligt meget til kørsel for det offentlige. Ikke alene skulle byen trods alt betale halvdelen af kørslen for kongens folk. Den skulle også sørge for at give dem mad og drikke, mens de var og ventede i byen. Lensmanden får derfor ordre til at undersøge, om ikke mindre belastede byer som Holbæk  kunne være med til at betale. Og ville de ikke det, kunne de betale for udrustningen for en hel del af de bøsseskytter, som Roskilde også skulle betale for. Magistraten i Holbæk stillede sig langt fra positiv.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle