1625

Fysikeren og lægen Rasmus Bartholin fødes i Roskilde.

Christian IV lader taget på domkirken reparere. Det får nyt kobber.

Gråbrødre Klosters kirke (ved Gråbrødre Kirkegård) rives ned. Der står lidt tilbage, som bruges som kapel på den kirkegård, som klostergrunden omdannes til.

Christian IV og rigsrådet kommer 4/5 med en forordning, der skal standse den inflation, som er opstået i forlængelse af 30-årskrigen. Der indføres en dansk daler, rigsdaleren, der skal svare til 6 mark. 

Himmelev Kirkes døbefont er fra denne tid.

Korsbuekrucifikset i Svogerslev Kirke sættes op i kirken. Det er i gotisk stil, så det ser ældre ud.

Forrige år    Næste    Kort    Register    Tidstavle